Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsmarknadens ekonomi

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Examensarbete - högskoleexamen

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Informationsarbete i teori och praktik

Journalistik

Kriskommunikation

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Mediepraktik

Mikroekonomi och kvantitativa metoder

Nationalekonomi

Nationalekonomi - Examensarbete civilekonom

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi - fortsättningskurs

Nationalekonomi för Pol. Kand

Nationalekonomi för fastighetsekonomer

Nationalekonomi, praktik

Portföljval

Portföljvalsanalys

Projektarbete i medieanalys