Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Introduktion till partiella differentialekvationer

Linjär algebra

Linjär algebra

Matematik för GIS-ingenjörer II

Matematik för basåret 2

Matematik för ingenjörer II

Matematik för lärare: Diskret matematik

Matematik, examensarbete

Numeriska metoder

Optimering

Stokastiska metoder