Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Event management

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete i matematik

Företagande inom turism

Introduktion till partiella differentialekvationer

Kontinuummodellering

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II

Linjär algebra

Linjär algebra

Matematik II med didaktisk inriktning

Matematik för GIS-ingenjörer II

Matematik för basåret 2

Matematik för ingenjörer II

Matematik för lärare: Diskret matematik

Matematik, examensarbete

Numeriska metoder

Optimering

Praktikkurs i matematik

Praktikkurs i matematik

Produktion och konsumtion inom turism

Stokastiska metoder

Turismvetenskap med examensarbete