Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete i matematik

Hantering av naturkatastrofer 2

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Hållbar utveckling och regionala perspektiv

Introduktion till partiella differentialekvationer

Klimat i förändring

Komplexa perspektiv på miljö och hållbar utveckling

Kontinuummodellering

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II

Linjär algebra

Linjär algebra

Lokal och regional klimatanpassning

Matematik II med didaktisk inriktning

Matematik för GIS-ingenjörer II

Matematik för basåret 2

Matematik för ingenjörer II

Matematik för lärare: Diskret matematik

Matematik, examensarbete

Miljörättvisa och hållbar utveckling

Miljövetenskap - Examensarbete

Miljövetenskapens grunder

Numeriska metoder