Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Examensarbete

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete i matematik

Instrument och ensemble 2

Instrument och ensemble 4

Instrument och ensemble 6

Introduktion till partiella differentialekvationer

Kontinuummodellering

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II

Linjär algebra

Linjär algebra

Matematik II med didaktisk inriktning

Matematik för GIS-ingenjörer II

Matematik för basåret 2

Matematik för ingenjörer II

Matematik för lärare: Diskret matematik

Matematik, examensarbete

Musik i klass 2

Musik i klass 4

Musik i klass 6

Musik med didaktisk inriktning 10

Musik med didaktisk inriktning 2

Musik med didaktisk inriktning 4