Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete i matematik

Introduktion till partiella differentialekvationer

Kontinuummodellering

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II

Linjär algebra

Linjär algebra

Matematik II med didaktisk inriktning

Matematik för GIS-ingenjörer II

Matematik för basåret 2

Matematik för ingenjörer II

Matematik för lärare: Diskret matematik

Matematik, examensarbete

Materialteknik för civilingenjörer

Numeriska metoder

Optimering

Praktikkurs i matematik

Praktikkurs i matematik

Simulering och modellering

Stokastiska metoder

Tillverkningsteknik 1