Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Det kusliga i litteratur, film och konst

Event management

Företagande inom turism

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Produktion och konsumtion inom turism

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Självständigt arbete - uppsats

Svenska II med didaktisk inriktning

Turismvetenskap med examensarbete