Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språket

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet III

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Retorik I

Retorik II

Självständigt arbete - uppsats

Skrivprocess och akademiskt skrivande

Språkvetenskaplig introduktion

Svenska II med didaktisk inriktning

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II

Svenska i tal och samtal