Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

De mänskliga rättigheternas idé- och kulturtraditioner

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Idéhistoria II

Idéhistoria II: Global idéhistoria

Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner

Konst- och bildvetenskap II

Konst- och bildvetenskap II: globala och regionala konst- och bildvärldar

Konst- och bildvetenskap II: konstliv, konstmuseer, konstpedagogik, offentlig konst

Kulturpolitiska arenor III

Kulturproduktionens villkor

Kulturprojekt

Kulturvetenskapliga metoder II

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande 2 - musiklärare

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II

Skolutvecklingens teori och praktik

Tema Barn och Barndom

Tema lärande och utveckling