Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete i matematik

Introduktion till partiella differentialekvationer

Kontinuummodellering

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi III

Linjär algebra

Linjär algebra

Matematik II med didaktisk inriktning

Matematik för GIS-ingenjörer II

Matematik för basåret 2

Matematik för ingenjörer II

Matematik för lärare: Diskret matematik

Matematik, examensarbete

Numeriska metoder

Optimering

Praktik I avancerad nivå

Praktikkurs i matematik

Praktikkurs i matematik

Samhällsplanering II: Hållbar utveckling - individ, samhälle och miljö

Stokastiska metoder