Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bildberättande II

Bildskapande i skola och förskola II

Fotografins filosofi I:Introduktion

Generell projektledningsmetodik

Konst och design II

Ledarskap i projekt

Projektledning - Magisteruppsats

Skissteknik I

Skissteknik II

Teamutveckling i projektmiljöer

Vetenskapsteori och forskning i projektmiljöer