Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bildberättande II

Bildskapande i skola och förskola II

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Fotografins filosofi I:Introduktion

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Intensivvård i teori och praktik

Konst och design II

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel

Skissteknik I

Skissteknik II

Vetenskaplig metod IV