Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analytisk kemi

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete i matematik

Fysikalisk kemi B

Internationellt projekt i Kemi

Introduktion till partiella differentialekvationer

Kemi II med didaktisk inriktning

Kemi för basåret 2

Kontinuummodellering

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II

Linjär algebra

Linjär algebra

Matematik II med didaktisk inriktning

Matematik för GIS-ingenjörer II

Matematik för basåret 2

Matematik för ingenjörer II

Matematik för lärare: Diskret matematik

Matematik, examensarbete

Numeriska metoder

Optimering

Praktikkurs i matematik

Praktikkurs i matematik

Stokastiska metoder