Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Ekonometri

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till SPSS

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Matematisk statistik

Skola som system och idé - yrkeslärare

Statistik

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Verksamhetsförlagd utbildning - KPF

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare