Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Individ, organisation och samhälle

Intercultural Communication

Interkultur I

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Organisation och innovation

Positiv psykologi och hälsa

Psykodynamisk psykoterapi II

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykoterapi II - Kognitiv beteendeterapi

Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv

Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoder

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält