Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Anskaffning av IT-system

Informatik - Kandidatuppsats

Systemanalys och design

Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv