Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Anskaffning av IT-system

Event management

Forskningsprojekt inom Informatik

Framtida webbstandarder

Företagande inom turism

Grundläggande databasdesign

HTML och CSS för webbutveckling

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik - Masteruppsats

Informatik, praktik

Introduktion till objektorienterad programmering

JavaScript för webbutveckling

Modeller och experimentella metoder i multimediautveckling

Modellering av informationssystem

Produktion och konsumtion inom turism

Systemanalys och design

Systemimplementeringsteknik

Turismvetenskap med examensarbete

Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv