Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Anskaffning av IT-system

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bildberättande II

Bildskapande i skola och förskola II

Forskningsprojekt inom Informatik

Fotografins filosofi I:Introduktion

Framtida webbstandarder

Grundläggande databasdesign

HTML och CSS för webbutveckling

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik - Masteruppsats

Informatik, praktik

Introduktion till objektorienterad programmering

JavaScript för webbutveckling

Konst och design II

Modeller och experimentella metoder i multimediautveckling

Modellering av informationssystem

Skissteknik I

Skissteknik II

Systemanalys och design

Systemimplementeringsteknik

Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv