Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Det mångfacetterade kulturarvet

Event management

Företagande inom turism

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia, uppsats

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Masteruppsats i historia

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

Produktion och konsumtion inom turism

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Turismvetenskap med examensarbete

Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare