Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Det mångfacetterade kulturarvet

Europakunskap

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia, uppsats

Jämförande politik och förvaltning

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Masteruppsats i historia

Masteruppsats i statsvetenskap

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

Policyanalys

Politisk teori

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Självständigt forsknings- och utredningsarb II

Statsvetenskap A

Statsvetenskap II

Statsvetenskap III

Statsvetenskap, praktik

Statsvetenskap, praktik

Swedish and Comparative Politics

Teorier och metoder för studier av regionalt samhällsbyggande

Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare