Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Det mångfacetterade kulturarvet

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia, uppsats

Individ, organisation och samhälle

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Masteruppsats i historia

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

Organisation och innovation

Positiv psykologi och hälsa

Psykodynamisk psykoterapi II

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykoterapi II - Kognitiv beteendeterapi

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv

Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare

Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoder

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält