Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Det mångfacetterade kulturarvet

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia, uppsats

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande 2 - musiklärare

Masteruppsats i historia

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II

Skolutvecklingens teori och praktik

Tema Barn och Barndom

Tema lärande och utveckling

Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare