Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Det mångfacetterade kulturarvet

Examensarbete

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia, uppsats

Instrument och ensemble 2

Instrument och ensemble 4

Instrument och ensemble 6

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Masteruppsats i historia

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

Musik i klass 2

Musik i klass 4

Musik i klass 6

Musik med didaktisk inriktning 10

Musik med didaktisk inriktning 2

Musik med didaktisk inriktning 4

Musik med didaktisk inriktning 6

Musik med didaktisk inriktning 8

Musik- och ljudproduktion 2

Musik- och ljudproduktion 4

Musik- och ljudproduktion 6

Musikaliskt, konstnärligt-gestaltande examensarbete

Musikteori och komposition 2