Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Det mångfacetterade kulturarvet

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia, uppsats

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Masteruppsats i historia

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Skola som system och idé - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning - KPF

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare