Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Byggmätning

Ekonometri

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Geodesi för GIS

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till GIS som verktyg för samhällsplanering

Introduktion till SPSS

Matematisk statistik

Orienteringskurs i GIS

Praktikkurs geografisk informationsteknik

RasterGIS

Statistik

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori