Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Byggmätning

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Geodesi för GIS

Introduktion till GIS som verktyg för samhällsplanering

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande 2 - musiklärare

Orienteringskurs i GIS

Praktikkurs geografisk informationsteknik

RasterGIS

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II

Skolutvecklingens teori och praktik

Tema Barn och Barndom

Tema lärande och utveckling