Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter

Genusvetenskap I

Genusvetenskap III

Genusvetenskap IV

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till SPSS

Ledarskap, organisation och kön

Matematisk statistik

Män, manligheter och förändringsprocesser

Statistik

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori