Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Allmän relativitetsteori

Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Beräkningsfysik

Det mångfacetterade kulturarvet

Elektromagnetisk fältteori

Elektromagnetisk fältteori för civilingenjörer

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - NO/Teknik

Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - NO/Teknik

Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik

Fysik II med didaktisk inriktning

Fysik för Basåret 2

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia, uppsats

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Masteruppsats i historia

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

Nanovetenskap II

Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6

Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, kemi

Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, teknik

Naturvetenskap, teknik, bild och drama

Naturvetenskaplig bastermin

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet