Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Aspects of Sweden

Business research methods

Etik och säljteknik

Europakunskap

Externredovisning II

Fastighetsekonomiska bedömningar

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Företagsekonomins grunder

Företagsekonomisk metod

Grundläggande företagsekonomi för turismvetare

Idea management

Industriell ekonomi - examensarbete

Investering och finansiering

Jämförande politik och förvaltning

Kvalitetsteknik och corporate social responsibility

Marknadsföring och affärsutveckling

Masteruppsats i statsvetenskap