Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Business research methods

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Etik och säljteknik

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Externredovisning II

Fastighetsekonomiska bedömningar

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Företagsekonomins grunder

Företagsekonomisk metod

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Grundläggande företagsekonomi för turismvetare

Idea management

Industriell ekonomi - examensarbete