Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Business research methods

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Etik och säljteknik

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete i matematik

Externredovisning II

Fastighetsekonomiska bedömningar

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Företagsekonomins grunder

Företagsekonomisk metod

Grundläggande företagsekonomi för turismvetare

Idea management

Industriell ekonomi - examensarbete

Introduktion till partiella differentialekvationer

Investering och finansiering

Kontinuummodellering

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6