Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Engelska A

Engelska II

Engelska för ekonomer I

Engelska för ekonomer II

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Engelska för tekniker I

Engelska för tekniker II

Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelskans ljud och struktur

English for international students

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Klassisk brittisk barnlitteratur

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande 2 - musiklärare

Litteratur och teori II (litteratur efter 1900)

Narrativa dikter från Milton till Wordsworth