Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Arbetsmarknadens ekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Engelska A

Engelska II

Engelska för ekonomer I

Engelska för ekonomer II

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Engelska för tekniker I

Engelska för tekniker II

Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelskans ljud och struktur

English for international students

Examensarbete - högskoleexamen

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska

Klassisk brittisk barnlitteratur

Litteratur och teori II (litteratur efter 1900)

Mikroekonomi och kvantitativa metoder

Narrativa dikter från Milton till Wordsworth

Nationalekonomi

Nationalekonomi - Examensarbete civilekonom

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats