Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bildberättande II

Bildskapande i skola och förskola II

Engelska A

Engelska II

Engelska för ekonomer I

Engelska för ekonomer II

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Engelska för tekniker I

Engelska för tekniker II

Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelskans ljud och struktur

English for international students

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska

Fotografins filosofi I:Introduktion

Klassisk brittisk barnlitteratur

Konst och design II

Litteratur och teori II (litteratur efter 1900)

Narrativa dikter från Milton till Wordsworth

Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master)