Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Det mångfacetterade kulturarvet

Engelska A

Engelska II

Engelska för ekonomer I

Engelska för ekonomer II

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Engelska för tekniker I

Engelska för tekniker II

Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelskans ljud och struktur

English for international students

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia, uppsats

Klassisk brittisk barnlitteratur

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Litteratur och teori II (litteratur efter 1900)

Masteruppsats i historia

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

Narrativa dikter från Milton till Wordsworth

Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare