Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Elmaskiner och transformatorer

Examensarbete

Examensarbete

Individ, organisation och samhälle

Industriell mät- och reglerteknik

Kretsteknik 2

Organisation och innovation

Positiv psykologi och hälsa

Psykodynamisk psykoterapi II

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykoterapi II - Kognitiv beteendeterapi

Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv

Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoder

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält