Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

C#.NET

Dataplansprogrammering

Design för integritetsskydd

Designmönster för integritet i programvarudesign

Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet

Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar

Inbyggd integritet

Integritet och verksamhetsstyrning

Integritetsskyddande teknologier

Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter

Introduktion till dataplansprogrammering

Introduktion till integritet och dataskydd

Introduktion till programmering för lärare

Lastbalansering i datacenternät

Lösningar för flervägskommunikation

Nätövervakning med programmerbara dataplan

QUIC och webbens utveckling

Testdesign för programvara