Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning IV

Dans och scenisk produktion 1

Dansterapins grunder

Dansträning fördjupning

Dansträning och teoretiska och konstnärliga perspektiv på dans

Didaktik för dans med barn och unga

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språket

Genredidaktik 2

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet III

Musikalisk gestaltning - Examensarbete

Retorik I

Retorik II

Skrivprocess och akademiskt skrivande

Språkvetenskaplig introduktion

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II

Svenska i tal och samtal

Svenska språket i teori och praktik

Svenska språket i teori och praktik II

Variation och förändring