Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning IV

Dans och scenisk produktion 1

Dansterapins grunder

Dansträning fördjupning

Dansträning och teoretiska och konstnärliga perspektiv på dans

Didaktik för dans med barn och unga

Ekonometri

Genredidaktik 2

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till SPSS

Matematisk statistik

Musikalisk gestaltning - Examensarbete

Statistik

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori