Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Business research methods

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning IV

Dans och scenisk produktion 1

Dansterapins grunder

Dansträning fördjupning

Dansträning och teoretiska och konstnärliga perspektiv på dans

Didaktik för dans med barn och unga

Etik och säljteknik

Externredovisning II

Fastighetsekonomiska bedömningar

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Företagsekonomins grunder

Företagsekonomisk metod

Genredidaktik 2

Grundläggande företagsekonomi för turismvetare