Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Byggproduktion 1

Byggteknikens grunder

Ekonometri

Examensarbete

Geokonstruktion

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till SPSS

Matematisk statistik

Statistik

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori