Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap personalinriktning

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Det kusliga i litteratur, film och konst

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Självständigt arbete - uppsats

Svenska II med didaktisk inriktning