Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap personalinriktning

De mänskliga rättigheternas idé- och kulturtraditioner

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Idéhistoria II

Idéhistoria II: Global idéhistoria

Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner

Konst- och bildvetenskap II

Konst- och bildvetenskap II: globala och regionala konst- och bildvärldar

Konst- och bildvetenskap II: konstliv, konstmuseer, konstpedagogik, offentlig konst

Kulturpolitiska arenor III

Kulturproduktionens villkor

Kulturprojekt

Kulturvetenskapliga metoder II