Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Anskaffning av IT-system

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap personalinriktning

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Forskningsprojekt inom Informatik

Framtida webbstandarder

Grundläggande databasdesign

HTML och CSS för webbutveckling

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik - Masteruppsats

Informatik, praktik

Introduktion till objektorienterad programmering

JavaScript för webbutveckling

Modeller och experimentella metoder i multimediautveckling

Modellering av informationssystem

Systemanalys och design

Systemimplementeringsteknik

Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv