Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap personalinriktning

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Det mångfacetterade kulturarvet

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia, uppsats

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Masteruppsats i historia

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare