Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap personalinriktning

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning IV

Dans och scenisk produktion 1

Dansterapins grunder

Dansträning fördjupning

Dansträning och teoretiska och konstnärliga perspektiv på dans

Didaktik för dans med barn och unga

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Genredidaktik 2

Musikalisk gestaltning - Examensarbete