Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Anatomi och fysiologi

Anskaffning av IT-system

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Bildskapande i skola och förskola II

Biologi examensarbete

Biologi i praktiken

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Dansterapins grunder

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Det kusliga i litteratur, film och konst

Engelska A

Engelska för ekonomer I

Engelska för tekniker I

Europakunskap

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Fältarbete: förberedelser och metoder