Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Aspects of Sweden

Business by Web och webbanalys

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Electronic Business and Enterprise Systems

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelska II

Engelska för ekonomer I

Engelska för ekonomer II

Engelska för tekniker I

Engelska för tekniker II

Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelska i arbetslivet: tal

English for international students

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Essay Writing in Politics

Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Filmvetenskap II

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Forskningsprojekt inom Datavetenskap