Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Generell projektledningsmetodik

Ledarskap i projekt

Perspektiv på projektledning

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning

Projektledning - Magisteruppsats

Teamutveckling i projektmiljöer

Vetenskapsteori och forskning i projektmiljöer