Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Deformation och brott

Event management

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Företagande inom turism

Materialteknik för civilingenjörer

Produktion och konsumtion inom turism

Projektarbete kring simulering och modellering

Simulering och modellering

Tillverkningsteknik

Tillverkningsteknik 1

Tillverkningsteknik, Innovation och Design

Turismvetenskap med examensarbete

Turismvetenskapliga metoder och uppsats